Pokuty jsou ukládány fyzickým, fyzickým podnikajícím a právnickým osobám za porušení povinností vyplývajících jim ze zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

Výše pokuty je stanovena u porušení zákona týkající se kulturních památek do výše 2 000 000 Kč a u porušení zákona týkající se národních kulturních památek do výše 4 000 000 Kč.

Rok Celková výše uložených pokut
2016 2 074 000 Kč