Po třech letech rekonstrukce je 15.11. 2017 zpřístupněno veřejnosti Uměleckoprůmyslové muzeum. Při rekonstrukci byla obnovena fasáda, střešní plášť tvořený břidlicovou krytinou a zlacenými pasířskými prvky, byly obnoveny veškeré sítě, rozvody a  odpady. Obnoveny a doplněny byly všechny podlahy.  Byly restaurovány nástěnné malby a  veškeré uměleckořemeslné prvky. Obnoveny byly také původní výstavní sály. Součástí stavebních úprav bylo i zřízení nového prostoru pro návštěvníky – prodejny vstupenek, šatna, WC a restaurace, která bude využívat zahradu, dosud pro veřejnost přístupnou výjimečně. V půdních prostorách byly vybudovány pracovny a depozitáře pro přechodné umístění sbírkových předmětů při pořádání výstav.