Popis objektu:
Řadový činžovní dům s novobarokním uličním průčelím byl postaven v v letech 1911 - 1912 pražským stavitelem Homoláčem. Hlavní průčelí je řešeno tak, že nad dekorativně pojednaným vstupním portálem s edikulou a bohatě zdobenou supraportou s okulem se nachází třípodlažní arkýř ukončený balkónem, průčelí uzavírá dekorativně zalamovaný zdobný štít. Arkýř lemuje po stranách v každém patře dvojice balkónů se subtilním kovovým zábradlím, v 1. patře kuželkovou balustrádou. Plochu fasády v partiích oken s výraznými suprafenestrami člení jemný štukový ornamentální dekor. Památková hodnota objektu spočívá v jeho celkové podobě, zejména v dochované podobě uliční fasády a v jeho sourodém začlenění do jednotně koncipovaného historického urbanistického celku, vzniklého na konci 19. století a počátku 20. století.  
Objekt je v památkové zóně Vinohrady, Žižkov, Vršovice, kde předmětem památkové ochrany jsou charakter, architektura objektů, jejich exteriér, veřejný interiér, řemeslné a uměleckořemeslné prvky.

Úspěchy z hlediska památkové péče:
Na žádost vlastníka objektu byla provedena oprava uliční i dvorní fasády včetně repase oken a dveří. Provedenými pracemi byl znovu obnoven autentický vzhled tohoto historického domu a došlo tím k jeho funkčnímu, technickému a estetickému zhodnocení. Obnova pohledově exponovanější a bohatě zdobné uliční fasády je rovněž přínosem pro vzhled dotčeného uličního interiéru.