Popis objektu:
Rohový činžovní šestipodlažní dům byl postaven v modernistickém stylu ve dvacátých letech 20. století. Památková hodnota objektu spočívá v jeho architektonickém a materiálovém řešení. Objekt svým výrazovým pojetím dokumentuje historický vývoj městské zástavby v příslušném časovém úseku a slohovém období a je součástí architektonického řešení dané lokality. Dotčený objekt má na fasádách tvrdou omítku, s větším podílem cementové složky ve hmotě, která byla v minulosti druhotně opatřena barevným nátěrem. Tvrdé omítky byly původně koncipovány tak, aby se pohledově uplatnily ve své přirozené struktuře a probarvení, bez dodatečných sjednocujících barevných nátěrů. Hodnota uliční fasády spočívá ve velmi kvalitním výtvarném, materiálovém, architektonickém a estetickém ztvárnění.
Dům se nachází v památkové zóně Dejvice, Bubeneč, horní Holešovice a předmětem ochrany jsou v tomto případě charakter, architektura objektu, jeho exteriér, řemeslné a uměleckořemeslné prvky.

Úspěchy z hlediska památkové péče:
Na žádost vlastníka objektu byla realizována rekonstrukce uliční fasády – oprava stávajících omítek, výměna oplechování a nátěr fasády. Provedené práce přispěly k obnoveníautentického dobového vzhledu domu a tím došlo k estetickému zhodnocení nejen daného objektu, ale i dotčeného uličního interiéru.

Obnova uliční fasády byla provedena za finanční podpory - grantu hlavního města Prahy vlastníkům památkově významných objektů (více zde).