Popis objektu:
Řadový pětipodlažní dům s novobarokní fasádou byl postaven v roce 1895 stavitelem J. Filipovským a nachází se v památkové zóně Vinohrady, Žižkov, Vršovice. Uliční fasáda je symetrická šestiosá. Ve 3. a 4. NP mají krajní dvojice oken společné suprafenestry. Na vertikálním členění fasády se podílí dva průběžné pilastry dělící fasádu na třetiny, v parteru potom navazují na centrální velmi mělký rizalit. Fasáda je ve 2. NP a 3. NP členěna výraznými parapetními horizontálními římsami a vyloženou hlavní římsou s nadezděnou atikou. Celý parter je zdoben rustikální horizontální bosáží a hladkým průběžným podokenním parapetem odděleným drobnou římsou.
Památková hodnota předmětného domu spočívá v jeho začlenění do urbanistické struktury blokové zástavby Vinohrad a architektonicky hodnotném obvodovém plášti.Objekt svým výrazovým pojetím dokumentuje historický vývoj městské zástavby v příslušném časovém úseku a slohovém období a je součástí architektonického řešení dané lokality.

Úspěchy z hlediska památkové péče:
Na žádost vlastníka objektu byla realizována oprava a nátěr uliční fasády. Při těchto udržovacích pracích byly odstraněny nepevné a nesourodé části fasády, následovalo tlakové omytí fasády od depozitů, doplnění jádrové vápenné omítky v původním složení a lokální sjednocení povrchu jemným vápenným štukem. Poté byl proveden nátěr silikátovou nátěrovou hmotou ve dvou barevných odstínech. Provedenými pracemi došlo jak k obnovení autentického vzhledu tohoto historického objektu, tak k jeho funkčnímu, technickému a estetickému zhodnocení. Obnova uličního průčelí dotčeného domu je také přínosem pro vzhled předmětného uličního interiéru.