Popis objektu:
Řadový činžovní dům s eklektickou uliční fasádou byl postaven v roce 1900 stavitelem Stuchlíkem. Památková hodnota objektu spočívá především v jeho celkové podobě, kvalitním materiálovém a výtvarném řešení a v dochované podobě uliční fasády. Z hlediska památkové péče má fasáda s dochovanými architektonickými detaily dokumentární a vypovídací hodnotu, která dokládá uměleckou a řemeslnou zručnost tehdejší společnosti. Památková hodnota tohoto domu spočívá také v jeho sourodém začlenění do urbanistické struktury, prostorové a hmotové skladby jednotně koncipovaného historického urbanistického celku, vzniklého na konci 19. století a počátku 20. století.  
Objekt je v památkové zóně Vinohrady, Žižkov, Vršovice, kde předmětem památkové ochrany jsou charakter, architektura objektů, jejich exteriér, veřejný interiér, řemeslné auměleckořemeslné prvky.

Úspěchy z hlediska památkové péče:
Na žádost vlastníka objektu byla provedena oprava uliční fasády včetně obnovy původní barevnosti. Provedenými pracemi byl opět obnoven autentický vzhled tohoto historického domu.  Došlo tím k jeho funkčnímu, technickému a estetickému zhodnocení. Obnova uliční fasády je rovněž přínosem pro vzhled dotčeného uličního interiéru a pro charakteristickou atmosféru památkové zóny.