Kostel sv. Jakuba Staršího (Většího) byl založen r. 1355, v období baroka byla upravena kasulová okna v lodi a věž, regotizace proběhla v r. 1865 a 1887 a zejména v r. 1910. Stavba má presbytář spojen s lodí v jeden nedělený prostor, strop je dřevěný podbíjený, střecha sedlová. Na východní straně je připojena sakristie s křížovou klenbou, krytá polovalbovou střechou. Věž na západní straně má jehlancovou střechu a přízemí s valenou klenbou a otevřeným portikem. Památková hodnota stavby spočívá v dokumentaci stavebního vývoje středověké sakrální venkovské architektury, která je lokální dominantou obce v blízkosti Prahy. Práce zahrnovaly výměnu části opěrného pilíře, opravu bloku kamene, opravu štukové římsy a opravu atiky štítové zdi. Stavební úpravy byly prováděny tak, aby zásahy do pláště kostela byly minimalizovány a provedené práce přispěly ke zlepšení stavebnětechnického stavu exteriéru kostela, k jeho estetickému zhodnocení a jejich provedení umožnilo návrat k autentickému vzhledu kostela. Provedenými pracemi došlo k uchování památkové a vypovídací hodnoty kostela.

Oprava byla provedena za finanční podpory - grantu hlavního města Prahy vlastníkům památkově významných objektů (více zde).