V loňském roce Praha získala evropské ocenění v oblasti sportu - Evropské hlavní město sportu 2016. Titul byl Praze udělen Asociací evropských měst sportu při Evropské unii (ACES; European Capital of Sport Association), která jej uděluje městům z členských států EU s cílem podpořit rozvoj sportu v Evropě.
Při této příležitosti odbor památkové péče MHMP připravil pro nejširší veřejnost publikaci „Průvodce pro sportovních stavbách Prahy“ upozorňující na historii a kvalitu často opomíjené se sportem spojené architektury. Do výběru bylo zařazeno 100 hodnotných objektů nebo areálů tohoto charakteru a hesla zpracovali odborník v tomto oboru doc. Ing. arch. Miloš Kopřiva a teoretik architektury Ing. arch. Petr Krajči. Průvodce je u každého hesla doplněn fotografií a dalšími údaji, mezi které mimo jiné patří GPS, památková ochrana objektu a dopravní spojení.
Prezentací architektonicky významných objektů a areálů se snaží odbor památkové péče MHMP upozornit na hodnoty našeho sportovního dědictví a navazuje na předchozí publikaci „Průvodce po průmyslových a technických stavbách Prahy“.


Průvodce je ke stažení v elektronické verzi - ve formátu .pdf (12,1 MB) nebo na webových stránkách odboru památkové péče MHMP pamatky.praha.eu v části Právní předpisy - Příručky a odborné materiály pro vlastníky památek.