V neděli 28. května 2017 byla ve Viničním domku v Modřanech otevřena nová expozice o pravěku této městské části. Areál vinice s viničním domkem jsou významnou kulturní památkou a před třemi lety prošly zdařilou rekonstrukcí (více čtěte zde).

Před dvěma lety rovněž probíhal v ulici K Vystrkovu v Modřanech záchranný archeologický výzkum vyvolaný výstavbou bytových domů. Výzkum zachytil doklady osídlení několika pravěkých období. Mezi nimi je výrazně zastoupena mladší doba bronzová (rámcově 1250 – 1050 př. n. l.), která se stala tématem výstavy ve Viničním domku. Expozice ve vitrínách představuje výběr nálezů, doplněný informativním posterem a obrazem přibližujícím rekonstrukci bronzového sídliště při břehu Vltavy.

Obyvatelé Prahy získali jedinečnou možnost seznámit se s výsledky záchranných archeologických výzkumů jinou formou než jen krátkým sdělením v médiích. Lze vyzdvihnout časnou realizaci této prezentace a její umístění jen nedaleko místa výzkumu (a tím i původní pravěké osady).

Městská část Praha 12 vydala v souvislosti s expozicí drobnou publikaci, která představuje nejen výsledky záchranného archeologického výzkumu v ulici K Vystrkovu, ale také krok za krokem seznamuje s průběhem prací na archeologickém výzkumu a jeho následným zpracováním. Publikace je v elektronické podobě dostupná ZDE.