Na základě usnesení Rady HMP č. 821 (57,7 MB) ze dne 12. 4. 2016 a usnesení Zastupitelstva HMP č. 16/99 (44,2 MB) ze dne 28. 4. 2016 bylo schváleno poskytnutí grantů hlavního města Prahy vlastníkům památkově významných staveb a objektů a vlastníkům památkově významných církevních objektů v majetku církví a náboženských společností v celkové výši 53 600 000 Kč.