Ministerstvo kultury ČR vypsalo výběrové dotační řízení na rok 2016 z programu Kulturní aktivity na podporu projektů národních oslav 700. výročí narození císaře Karla IV.

Dotační řízení je vyhlášeno v souladu se Státní kulturní politikou na léta 2015 – 2020 s využitím významného výročí k posílení národní identity občanů a k budování vědomé odpovědnosti za zděděné i vytvářené hodnoty.

Bližší informace naleznete zde.