K příležitosti výročí 700 let od narození Karla IV. Lucemburského, krále Zemí koruny české a císaře Svaté říše římské se uskuteční projekt "Korunovace Karla IV. českým králem", který je pokusem o rekonstrukci korunovačního řádu českých křálů.

Informace o projektu naleznete na webových stránkách:www.korunovacnislavnosti.cz