Odbor památkové péče Magistrátu hl. m. Prahy zpracoval nový odborný materiál, který má za cíl seznámit veřejnost s okolnostmi archeologického výzkumu, jeho právním vymezením, průběhem oznámení a dalšími užitečnými odkazy v souvislosti s prováděním archeologických výzkumů.

Archeologie na území hlavního města Prahy (příručka ke ztažení)