Odbor památkové péče  Magistrátu hl. m. Prahy vydal publikaci Úspěchy v oblasti péče o památky v Praze, ve které představuje 70 vybraných památkově hodnotných staveb, jejichž obnova byla realizována s finanční podporou hlavního města.

K dispozici je ke stažení elektronická verze ve formátu PDF - ZDE (velikost  5,40 MG).