Právě Prahu, své sídelní město, císař Karel IV. nesmírně pozvedl a zvelebil. A jelikož Praha byla za jeho časů sídelním městem římské říše, bylo důležité, aby měla také chrám věnovaný prvnímu středověkému římskému císaři. Proto Karel IV. v nejvyšším místě novoměstské hradby v roce 1350 založil kostel sv. Karla Velikého na Karlově. Dále inicioval přestavbu královského paláce, dal vystavět nový Kamenný most, podnítil vznik Karlovy univerzity. Především ale založil Nové Město pražské jako zcela nové město s vlastními hradbami a samosprávou.  

Výročí tak dává významnou možnost zviditelnění Prahy doma i v zahraničí a proto je hlavním městem připravováno mnoho akcí, které toto výročí připomenou. Mezi stěžejní akce patří zřízení stálé výstavní expozice s názvem Karel IV., Praha a Lucemburkové v domě U Zlatého prstenu na Starém Městě. Expozice by měla být otevřena na podzim roku 2016. Předpokládá se využití potenciálu českých regionálních muzejních a archivních sbírek a vybraných uměleckých děl, které vzniknou v rámci oslav výročí a bylo by vhodné je i nadále zpřístupnit široké veřejnosti.  Expozice bude zaměřena šířeji na tradice lucemburské dynastie a každodennost života. Garantem akce je Odbor památkové péče MHMP spolu s Galerií hl. města Prahy a sdružením Praga Mystica s.r.o. Dům U Zlatého prstenu je od roku 1990 ve správě Galerie hl. m. Prahy a pozitivní je, že pro umístění expozice nepotřebuje žádné zásadní úpravy. Plánovaná expozice je založena na samotné volbě objektu, který se k tomuto záměru hodí i svou historickou a památkovou hodnotou sahající do období gotiky.

Mezi nejvýznamnější oslavy výročí Karla IV. v Praze se řadí připravované akce zařazené do bloku „Královského oktávu“, devíti dnů v období od 9. 5. 2016 do 17. 5. 2016. Tehdy proběhnou vrcholné akce za přítomnosti nejvyšších představitelů státu, kulturního a duchovního života, které by měly reprezentovat a ocenit státnický, státnický, duchovní a kulturní odkaz císaře Karla IV.  Vedle dalších institucí se bude hl. m. Praha podílet, kromě jiného výstavou „Z Čech až na konec světa“, uspořádáním „Korunovačních slavností“, festivalem „Praga Caroli“ a dalšími projekty. Význam výročí podpoří i akce podpořené v rámci grantového programu hl. m Prahy.

http://www.karlovapraha.cz/