Rok Celková výše uložených pokut
2014 3 123 000 Kč

Pokuty jsou udělovány vlastníkům, správcům, uživatelům památkově chráněných objektů za provádění jejich úprav bez nebo v rozporu se závazným stanoviskem orgánu památkové péče (MHMP OPP).