U příležitosti 600. výročí upálení Mistra Jana Husa se uskuteční unikátní video mapping na stěny Betlémské kaple nazvaný "Betlémská odysea". Jedná se o multimediální autorský projekt Zdeňky Čechové.

Představení se koná 4. 7. 2015 v 22:30 hodin.