Během záchranného archeologického výzkumu prováděného v souvislosti s památkovou obnovou bývalé theatinské koleje, respektive v jejich  suterénních prostorách byla odkryta část kamenné, velmi dobře zachované zdi, která je součástí přemyslovského opevnění. Budova je situována v těsném sousedství Pražského hradu, předběžně lze datovat nález do 13. století.