Usnesením RHMP č. 2245 ze dne 19. 8. 2014 byly vyhlášeny granty hl. m. Prahy vlastníkům památkově významných objektů na rok 2015.

Granty vlastníkům památkově významných objektů jsou každoročně poskytovány na nemovité kulturní památky, na nemovité objekty v Pražské památkové rezervaci a ve vesnických rezervacích na území hl. m. Prahy (Stodůlky, Ruzyně), a na nemovité objekty v památkových zónách v hl. m. Praze.

Od roku 2015 dochází ke změně a granty vlastníkům památkově významných objektů jsou také v souladu s výše uvedeným usnesením RHMP poskytovány na restaurování movitých kulturních památek, přičemž podmínkou je jejich umístění na veřejně přístupném místě na území hl. m. Prahy. Granty na zachování památkové hodnoty a podstaty objektu lze vlastníkům, pro rok 2015, poskytnout maximálně do výše max. 65% z celkových nákladů obnovy, což se týká jak věcí movitých, tak i věcí nemovitých. S vyhlášením grantů vlastníkům památkově významných objektů na rok 2015 byly v souladu s usnesením RHMP č. 2245 ze dne 19. 8. 2014 schváleny samostatně:

  • Žádost o grant hl. m. Prahy vlastníkům památkově významných objektů v roce 2015 na věci nemovité,
  • Žádost o grant hl. m. Prahy vlastníkům památkově významných objektů v roce 2015 na movité kulturní památky umístěné na veřejně přístupném místě na území hl. m. Prahy,
  • Vzorová Smlouva o poskytnutí účelové dotace - grantu č. … na zachování či obnovu památkové hodnoty a podstaty hmotného objektu (věci nemovité)
  • Vzorová Smlouva o poskytnutí účelové dotace - grantu č. …  na zachování či obnovu památkové hodnoty a podstaty hmotného objektu  - movité kulturní památky umístěné na veřejně přístupném místě na území hl. m. Prahy.

Zásady pro poskytování grantů hl. m. Prahy vlastníkům památkově významných objektů na rok 2015 a Časový harmonogram grantového řízení pro poskytování grantů vlastníkům památkově významných objektů v roce 2015 jsou pro věci movité i nemovité společné.

Systém podání žádosti o grant hl. m. Prahy je navržen jako jednokolový.

Zásady a formuláře (žádost a vzorová smlouva) je možné vyzvednout:

  • v oddělení služeb veřejnosti Magistrátu hl. m. Prahy:

Mariánské nám. 2, Praha 1 - informační středisko

Škodův palác, Jungmannova 29/35, Praha 1 - v přízemí budovy

  • ke stažení na internetu: ZDE


Termín podání žádostí o grant hl. m. Prahy na rok 2015 je stanoven do 28. listopadu 2014.