Popis objektu:
Areál Fakultní Thomayerovy nemocnice, (původně Masarykovy domy), byl postaven v letech 1926 - 1928 dle projektu architekta Bohumíra Kozáka ve funkcionalistickém stylu a tvoří cenný architektonicko - urbanistický celek v kontextu meziválečného progresivního účelového stavitelství. Navrhované úpravy změny využití severního křídla pavilonu C jsou situovány v památkově chráněném objektu Thomayerovy nemocnice s poliklinikou. Památková hodnota objektu spočívá v jeho kvalitním architektonickém, výtvarném a materiálovém řešení a zároveň v jeho začlenění do jednotně koncipovaného urbanistického celku, vzniklého ke konci 20. let 20. století. Areál, jehož je dotčený pavilon součástí, je nemovitou kulturní památkou.

Stavební úpravy:
Realizovaná rekonstrukce severního křídla Pavilonu C, Thomayerovy nemocnice na Praze 4, řešila požadavek na vytvoření nových prostor přinášejících do areálu nemocnice provozy nového bistra s kavárnou a miniprodejny typu Take-away. Původní prostory nemocniční pokladny a knihovny, ve kterých byly na stěnách a stropech nemalé stopy po zatékání ze střešního pláště, prošly celkovou opravou včetně nových elektroinstalací, rozvodů ZTI a následně i oprav degradovaných částí omítek. Nově vzniklá venkovní ocelová rampa, vytvořená pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace, se snaží pomocí repliky nýtovaných spojů a jednoduchých ocelových profilů vytvořit konstrukci bez znaků moderních technologií přiblížit k datu vzniku Masarykových domovů. Tedy ke konci 30. let minulého století. Dřevěná okenní křídla prošla celkovou opravou s novým nátěrem v odstínu slonové kosti, stejný nátěr mají i původní ocelové zárubně vnitřních dveří. Hlavní vstup do řešených prostor je osazen replikou dvoukřídlových dveří, nově s kazetovým prosklením, které je realizováno na okolních pavilonech areálu nemocnice. Nově vzniklá šambrána okolo těchto hlavních dveří byla vytvořena pomocí keramických obkladových pásků, barevností i rozměrem se blížící původnímu charakteristickému keramickému obkladu, který je použit v celém areálu nemocnice.