Na základě usnesení Rady HMP č. 1116 a č. 1117 (církve) ze dne 27. 5. 2014 a usnesení Zastupitelstva HMP č. 39/23 (církve) a č. 39/24 ze dne 29. 5. 2014 bylo schváleno poskytnutí grantů hlavního města Prahy vlastníkům památkově významných staveb a objektů a vlastníkům památkově významných církevních objektů v majetku církví a náboženských společností v celkové výši 45 000 000 Kč.