Popis objektu a nálezu:
Objekt čp.  56  je  nemovitou kulturní památkou, zapsanou v Ústředním seznamu kulturních památek pod R.č.Ú.s. 1-40595/1-1560 a je v ochranném pásmu památkové rezervace v hl. m. Praze. Původně pozdně gotický lovecký zámeček, založený koncem 15. století Vladislavem Jagellonským, přestavěný na konci 16. století Rudolfem II. na renesanční lodžiovou vyhlídkovou stavbu byl do dnešní podoby přebudovaný v letech 1805 – 1811 podle návrhu architekta Jiřího Fischera ve stylu anglické novogotiky a inspirovaný hrádkem Franzenburg v Luxemburském parku ve Vídni.

Úspěchy z hlediska památkové péče:
V Místodržitelském letohrádku ve Stromovce proběhla v červenci letošního roku prezentace nálezu renesanční stavební vrstvy, která se objevila v rámci probíhající rekonstrukce fasády. Jedná se o nálezy, které dokumentují stavební a uměleckořemeslnou činnost v rudolfínské době, kdy byl původní lovecký zámeček, přestavěn Rudolfem II. na renesanční lodžiovou vyhlídkovou stavbu.

Zástupci zhotovitele předložili možnost trvalé prezentace dochovaných renesančních prvků v jednom poli jižní fasády. Vestavěná okna ve stylu anglické novogotiky by zůstala zachována, ale na fasádě by byl odhalen tvar a členění renesanční arkády s bočními pilastry, s kamennou římsou a konzolou a s dochovanou výmalbou.

Provedená sonda bude ještě rozšířena, aby poskytla větší záběr, ze kterého by bylo renesanční architektonické řešení včetně rozsahu výmaleb na fasádě lépe patrné. Pro odbornou veřejnost bude o tomto unikátním nálezu zpracována detailnější zpráva, ale pravděpodobně dojde k jeho opětovnému zakrytí, a tak zůstane uchován pro další generace.