Náměstí vzniklo v letech 1926 až 1930 současně s vybudováním okolního Zahradního Města, kdy bylo postaveno 1160 domků celkem pro asi 7000 obyvatel. Dominantu náměstí tvoří funkcionalistický kostel zasvěcený svaté Anežce České. V současné době probíhá obnova parkových ploch na náměstí, která zahrnuje rekonstrukci ploch mezi novým dětským hřištěm a komunikací pod pietním místem. Předpoklad je, že dokončení všech úprav by mělo být hotové do začátku prázdnin.
Samostatnou kapitolou je rekonstrukce protileteckého krytu, který byl objeven během budování dětského hřiště. Tento kryt pochází z roku 1943, kdy se okupované Čechy a Morava stávaly stále častěji cílem bombardování. Ačkoli bomby dopadaly především na průmyslové podniky, které sloužily německé válečné výrobě, začaly vznikat kryty i v rezidenčních čtvrtích. V Praze jich postupně vzniklo přes sto, z roku 1943 je i kryt pod Roztylským náměstím. Objevení tohoto krytu částečně narušilo plány při dokončení III. etapy prací. Cílem je využít krytu k připomínce historických událostí válečných let na území Spořilova. Dokončení oprav je plánováno na rok 2015.