Popis objektu:
Rohový činžovní dům s dobovými uličními fasádami byl postaven v roce 1923. Fasády domu jsou tvořeny mělce předstupujícími půlkruhovými rizality a jsou členěné rastrováním do jednotlivých obdélných polí respektujících výšku oken a meziokenních pásů. V parapetních polích jsou plochy s hrubší strukturou omítky, mezi okny v 1. NP jsou pole s vertikálními liniemi vytvářejícími vroubkování, pod okny 2. NP probíhá podokenní římsa. Hodnota uličních fasád tohoto objektu spočívá v kvalitním materiálovém, architektonickém a estetickém ztvárnění. Objekt svým výrazovým pojetím dokumentuje historický vývoj městské zástavby v příslušném časovém úseku a slohovém období a je součástí architektonického řešení dané lokality.

Úspěchy z hlediska památkové péče:
Na žádost vlastníků objektu byla realizována oprava uličních fasád a výměna klempířských prvků. Rehabilitace původní barevnosti je podstatná zejména pro návrat k autentickému vzhledu domu. Proto provedené práce přispěly k uchování památkové a vypovídací hodnoty objektu jako celku a napomohly k  estetickému zhodnocení nejen daného objektu, ale i předmětného uličního interiéru.