Popis objektu:
Areál zámku ve Chvalech stojí na místě nejstarší zástavby Horních Počernic. Tvrz na místě pozdějšího zámku je prvně zmiňována roku 1428. Gotická tvrz byla v renesančním období přestavěna na zámek, který tvoří jádro areálu. Je spojen s kostelem  a rozlehlým hospodářským dvorem.

Součástí hospodářského dvora je přestavěný pozdně renesanční špýchar a novější hospodářské budovy.Jedná se o obdélnou dvoupatrovou budovu se sedlovou střechou, půdorysně členěnou jako trojtrakt. V roce 2002 byla opravena střecha a vyměněna část krovu po požáru, vzniklého vlivem havárie elektrického vedení. Špýchar má hladké novodobě upravené průčelí prolomené špýcharovými okénky v sedmi osách. Štíty jsou zdobeny koulemi a piniovou šiškou na vrcholu. Objekt špýcharu je po zámku nejstarší dochovanou součástí areálu bývalé Chvalské tvrze. Vnější podobou je typickým reprezentantem hospodářské budovy tohoto funkčního typu.

Úspěchy z hlediska památkové péče:
Na žádost správce dotčené nemovitosti Městské části Praha 20 byly nahrazeny stávající poškozené keramické střešní tašky typu bobrovka cca poloviny střechy za nové keramické bobrovky. Dále byly provedeny lokální opravy poškozených ploch fasád a následně byly opatřeny novým nátěrem. Provedenými pracemi byl obnoven autentický dobový vzhled tohoto historického objektu a tím se přispělo k uchování památkové a vypovídací hodnoty dotčené kulturní památky.