Vlastník :
ČR - Státní fond České republiky, Maltézské nám. 1, Praha 1          

Popis objektu :
Neorenesanční budova Národního domu byla postavena podle návrhu A. Turka v letech 1893 - 1894 vinohradskou obcí jako kulturní a společenské zařízení. Objekt je kulturní památkou zapsanou v ústředním seznamu pod r.č. ÚSKP 44556/1-1316, vinohradský Národní dům je situován v památkové zóně Vinohrady, Žižkov, Vršovice. Budova vyniká stylově jednotnou výzdobou a zachovanými interiéry. Pískovcový sokl budovy Národního domu představuje hodnotné umělecko-řemeslné dílo. 

Úspěchy z hlediska památkové péče :   

Oprava pískovcového soklu budovy byla provedena v souladu s návrhem restaurování, odbornou fyzickou osobou v souladu s požadavky podle § 14a zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči. Opravy byly založeny na konzervační a restaurátorské metodě. Prvky pískovcového obkladu byly odsoleny, očištěny, konsolidovány zpevňovačem a v konečné úpravě napuštěny hydrofobizačním prostředkem. Restaurátorská metoda spočívala v úpravě profilu kamenných prvků.