Popis objektu:
Nárožní činžovní historizující dům postavený roku 1911 stavitelem Klatovským je součástí městské památkové zóny v pohledově exponovaném místě. Objekt svým výrazovým pojetím dokumentuje historický vývoj městské zástavby v příslušném časovém úseku a slohovém období a je součástí architektonického řešení dané lokality. Hodnota dotčené fasády spočívá zejména v architektonickém a materiálovém ztvárnění a v dochovaných řemeslných prvcích a detailech.

Úspěchy z hlediska památkové péče:

Barevnost fasády před rekonstrukcí domu pocházela pravděpodobně ze 70. let 20. století, barevnost parteru a soklu již z počátku 21. století. Barevnost má značný podíl na celkovém výrazu objektu a zároveň je historickým dokladem vývoje celé lokality památkové zóny. Z hlediska památkové péče jde o doklad dobového estetického cítění a vysoké kvality tehdejší uměleckořemeslné práce. Proto pro zachování autentického dobového vzhledu a rázu domu bylo navrženo barevné řešení, které vycházelo ze sond na původní barevnost a odpovídalo dobovému architektonickému řešení barevnosti fasád.