Popis objektu:
Řadový pětipodlažní činžovní dům s dobovou uliční fasádou byl postaven v roce 1927. Hladké uliční průčelí je doplněno pásy režného zdiva pod nápadně předstupující korunní římsou a po bocích stěn výrazně zapuštěné středové osy prosklených schodišťových stěn. Památková hodnota objektu spočívá v jeho celkové podobě, kvalitním architektonickém a materiálovém pojetí, v autentické podobě uliční fasády a v jeho sourodém začlenění do urbanistické struktury tradiční blokové zástavby Žižkova.

Úspěchy z hlediska památkové péče:
Na žádost vlastníka objektu byla provedena  oprava a nátěr uliční fasády.  Barevné řešení fasády bylo určeno na základě provedeného sondážního průzkumu. Provedené práce přispěly k obnovení autentického dobového vzhledu domu a napomohly k  estetickému zhodnocení nejen daného objektu, ale i uličního interiéru, neboť i sousedící architektonicky shodné objekty mají uliční fasády již zrenovovány.