Vlastník :
Obec hl. m. Praha - Divadlo na Vinohradech, nám. Míru 7, Praha 2          

Popis objektu :
Nárožní objekt z roku 1907 s historizující fasádou je součástí památkové zóny. Objekt dokumentuje vývoj městské zástavby. V současné době jsou v objektu situovány dílny pro výrobu divadelních kulis.

Úspěchy z hlediska památkové péče :   
Byla provedena oprava fasád, repase výplňových prvků (oken, dveří). Fasády objektu byly opatřeny novým fasádním nátěrem v barevnosti zjištěné sondážním průzkumem původní barevnosti. Nový fasádní nátěr zajišťuje paropropustnost a vhodné opticko-estetické vlastnosti fasádních omítek.