Vlastník :
Společenství vlastníků jednotek Varšavská 34, Varšavská 34, Praha 2

Popis objektu :
Čtyřpodlažní objekt pochází z 90. let devatenáctého století, je součástí památkové zóny Vinohrady, Žižkov, Vršovice. Fasáda objektu je bohatě zdobena, vyložená korunní římsa, hlavice pilastrů mají zachovanou štukovou výzdobu. Vstupní dveře do objektu jsou původní s vyznačeným letopočtem 1891.

Úspěchy z hlediska památkové péče :   
Na základě vydaného závazného stanoviska k obnovení barevného nátěru fasády a nátěru vstupních dveří, proběhly provedené úpravy pod dozorem MHMP OPP a NPÚ ÚOP HMP. Barevnost fasádního nátěru vychází ze sondážního průzkumu původní barevnosti. Při provádění prací byla zachována ostrost detailů štukové výzdoby a obnoven byl nátěr vstupních dveří dle původní barevnosti.