Na podzim letošního roku byla dokončena oprava krovu a úžlabí střechy v uličního objektu č.p. 510, Havelská 5, k.ú. Staré Město, Praha 1.Během opravy krovu a záklopového stropu pod půdním prostorem byl obnoven renesanční malovaný záklopový strop tvořený systémem malovaných stropnic opatřených na horním líci prkenným malovaným záklopem; do stropnic jsou zapuštěny kostice kryjící vzájemné spáry záklopových prken. Významným nálezem v rámci provedených oprav je i malovaný vlys s iluzivními římsami a ornamentálními poli v horní úrovni stěn navazujících na stropní konstrukci; tato malba jednoznačně náleží k malířské výzdobě stropu. Jedná se o unikátně zachovalou dekorativní výzdobu stropu na území Starého Města.
Malovaný strop nad 3.NP uličního objektu je dle předběžného průzkumu prokázán i v prostoru chodby a i v prostoru bytové jednotky v jihozápadní části uličního domu (nad druhotným podhledem).

Fotografie uveřejněny se souhlasem Městské části Praha 1.