Popis objektu:
Řadový pavlačový nájemní dům byl postaven v roce 1846, patří do historické zástavby Karlína coby prvního pražského předměstí. Uliční průčelí domu bylo později secesně upraveno. Objekt má dvě kolmá dvorní křídla. Ve 2. polovině 20. století byl dům poznamenán nevhodnými úpravami.

Úspěchy z hlediska památkové péče:
Na žádost vlastníka objektu a pod dozorem MHMP OPP došlo mimo jiné k opravě a nátěru uliční fasády v barevnosti odvozené od původní. Rekonstrukce uliční fasády byla realizována na základě kladného závazného stanoviska MHMP OPP č.j. S-MHMP 1225039/2013 ze dne 10. 2. 2013.