Popis objektu:
Řadový činžovní dům s hladkou uliční fasádou pochází z konce 19. století.  Památková hodnota objektu spočívá v jeho celkové podobě, kvalitním architektonickém  a materiálovém pojetí a zároveň v jeho sourodém začlenění do urbanistické struktury tradiční blokové zástavby Žižkova. Objekt svým výrazovým pojetím dokumentuje historický vývoj městské zástavby v příslušném časovém úseku a je součástí architektonického řešení dané lokality.

 

Úspěchy z hlediska památkové péče:
Na žádost vlastníka dotčené nemovitosti byla provedena výměna špaletových oken ve  velmi špatném technickém stavu v uliční fasádě za nové dřevěné repliky s izolačními dvojskly ve vnějších křídlech. V uličním parteru proběhla výměna nepůvodních kovových vstupních dveří za nové dřevěné s historizující profilací a výměna výkladců s dveřmi do nebytových prostor a jejich symetrické umístění po obou stranách vstupních dveří do domu. Dále byla provedena oprava a nátěr uliční fasády. Provedenými pracemi došlo k rehabilitaci tohoto historického domu a tím se přispělo k uchování památkové a vypovídací hodnoty dotčeného objektu.