Vlastník :
Soukromí vlastníci

Popis objektu :
Čtyřpodlažní objekt sestávající ze tří křídel, půdorysného tvaru U. Typologické pavlačové dispoziční schéma s vřetenovým schodištěm v rohové pozici je charakteristické pro ranou žižkovskou zástavbu. Objekt se zachoval téměř v autentické klasicistní podobě s řadou cenných dobových prvků v exteriéru i interiéru.

Úspěchy z hlediska památkové péče :   
Byla provedena náhrada novodobých vstupních dveří do bytu z pavlače a navrácení dřevěného špaletového okna do jeho původní pozice v provedení odpovídajícím dochovaným dobovým výplním. Současně byly obnoveny spojovací dveře mezi sociálním zařízením a bytem, řešené na pavlači jako dvoukřídlé s horním proskleným ventilačním křídlem. Provedené úpravy vrátily objektu jeho autenticitu.