V září 2014 se opět konají Dny evropského dědictví ( European Heritage Days), kdy se veřejnosti otevírají zajímavé památky a objekty, včetně těch, které jsou jinak zčásti nebo zcela nepřístupné.

Více informací naleznete na webových stránkách Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska: http://www.historickasidla.cz/cs/dny-evropskeho-dedictvi/