V červnu 2014 zahájila Česká společnost archeologická o.p.s. archeologický výzkum na ploše budoucího administrativního objektu FUTURAMA při křižovatce ulic Za Invalidovnou – Molákova, v Praze 8 – Karlíně. Provedené zjišťovací sondy probíhajícího výzkumu zachytily objekt z období eneolitu, tj. pozdní doby kamenné.