V současné době probíhá záchranný archeologický výzkum v k.ú. Staré Město, U Obecního dvora č.p. 928, na parc.č. 929 a 1032, který je prováděn v rámci revitalizace a dostavby 0becního dvora, jehož součástí je rekonstrukce stávajících objektů a výstavba nové budovy s podzemními garážemi.
Dosavadním archeologickým výzkumem bylo zachyceno osídlení z 13. a 14. století, v průběhu pokračování výzkumu však není vyloučeno zachycení osídlení i ze starších období.