Dne 4. srpna byl učiněn unikátní archeologický nález nejstaršího zatím známého vyšehradského kostela. Stavba, zachovaná jen v základech přibližně v prostoru baziliky sv. Vavřince, je datována do 2. poloviny 10. až 1. poloviny 11. století. Vystavěna byla na v tehdejších Čechách neobvyklém půdorysu čtverce se třemi apsidami (tzv. trikoncha), a její předlohy tak mohou pocházet dokonce i z byzantského prostředí. Dalším projevem výjimečnosti této stavby jsou její rozměry, které překonávají někdejší hlavní český chrám – biskupskou rotundu sv. Víta a sv. Václava na Pražském hradě.
O existenci takto rozsáhlého kostela s centrální dispozicí na Vyšehradě neměli vědci dosud ani tušení. Tento objev, který pozmění představu nejen o počátcích Vyšehradu, ale i o vývoji nejstarší české architektury, je vyvrcholením několikaletého úsilí pracovníků Archeologického ústavu Akademie věd České republiky. Na jeho realizaci se finančně podíleli Magistrát hlavního města Prahy, královská kolegiátní kapitula na Vyšehradě a Archeologický ústav AVČR Praha.