Dne 18.2.2013 se zástupci odboru památkové péče Magistrátu hl. m. Prahy zúčastnili prohlídky probíhajícího záchranného archeologického výzkumu v budově Národní knihovny ČR, kde byl aktuálně nalezen relikt dominikánského kláštera ze 13. století. Dále byly odkryty četné zbytky středověké a raně novověké zástavby, odstraněné v době výstavby areálu v roce 1654, a část trativodu z přelomu 16. a 17. století, který patří mezi nejstarší v Praze.

Více informací naleznete na:

http://www.nkp.cz/aktuality/novinky-titulni-strana/archeologove-objevili-dominikansky-klaster

http://www.propamatky.info/cs/zpravodajstvi/hlavni-mesto-praha/zpravy-z-regionu/v-klementinu-nasli-archeologove-zbytky-klastera-z-13-stoleti/130