Usnesením Rady hl. m. Prahy č. 1418 ze dne 20.8.2013 byly vyhlášeny granty hl. m. Prahy vlastníkům památkově významných staveb a objektů a vlastníkům památkově významných církevních objektů v majetku církví a náboženských společností pro rok 2014. Jedná se o objekty, které se nacházejí na území hl. m. Prahy.

Veškeré potřebné formuláře a informace jsou k dispozici ZDE.

Bližší informace poskytují grantoví specialisté Mgr. Ladislav Mečkovský - církevní granty (tel. 236 00 2916, e-mail ladislav.meckovsky@praha.eu) a Jarmila Střeláková (tel. 236 00 2319, e-mail jarmila.strelakova@praha.eu).

Termín podání žádostí o grant hl. m. Prahy vlastníkům památkově významných objektů pro rok 2014 je stanoven do 29.11.2013.