Jedná se o  nemovitou kulturní památku, zapsanou v Ústředním seznamu kulturních památek pod R.č.Ú.s. 40482/1-1482.    Z hlediska památkové péče proběhla rekonstrukce kulturní památky  v souladu s požadavky památkové péče. Součástí rekonstrukce byly také restaurátorské práce – např. restaurování kachlových kamen a úprava přilehlé zahrady včetně obnovy studny s šestibokou kašnou a klecí na terase zámečku.