Popis objektu:

Dotčený činžovní dům se nachází v památkové zóně Karlín, prohlášené vyhláškou  HMP č. 10/1993 Sb., o prohlášení části území hlavního města Prahy za památkové zóny a o určení podmínek jejich ochrany. Jedná se o čtyřpodlažní řadový bytový dům s eklektickou fasádou v secesním slohu realizovaný dle sochaře Oldřicha Rákosníka a architekta Bohumila Štěrby v roce 1906. Objekt je komponován obdobně jako sousední čp. 462. Uliční fasáda je tříosá, ve stření ose s arkýřem a s atikovým štítem nad.

Úspěchy z hlediska památkové péče:

Na žádost vlastníka objektu a pod dozorem MHMP OPP došlo mimo jiné k opravě a nátěru uliční fasády v barevnosti odvozené od původní, včetně odborné opravy dřevěných prvků stříšky arkýře. Rekonstrukce nejenom uliční fasády byla realizována na základě kladného závazného stanoviska MHMP OPP č.j. MHMP 468221/2012/Kou ze dne 5.10.2012.