Odbor památkové péče MHMP oznamuje, že v rámci zkvalitňování služeb veřejnosti rozšiřuje počínaje 19.11.2012 své úřední hodiny a prodlužuje je v pondělí na čas 10.00 - 17.00 místo stávajících 12.00 - 17.00. Úřední hodiny ve středu 8.00 - 18.00 zůstávají nezměněny. (Během uvedených úředních hodin mají zaměstnanci OPP 30 min. přestávku na oběd.)