Zahrada náležící k domu se uplatňuje ve třech nevysokých terasách, jejichž terasní zdi ukončují kamenné profily a desky. Pohledově zahradu ukončuje pozoruhodná, i když poněkud rustikální sala terrena (altán – gloriet se schodišti). Terasy byly dle Langweilova modelu celkem čtyři se schodišti podél ohradních zdí. První terasa byla zasypána s ponecháním anglického dvorku u východního bočního zahradního křídla, zřejmě při přestavbách domu v roce 1844, z této doby pocházejí i schodiště mezi jednotlivými terasami. Z domu se na zahradu vstupuje přes malý dvorek bočním nepřímým novodobým schodištěm, původní vyrovnávací schodiště mezi jednotlivými terasami jsou patrná na členění koruny ohradní zdi. K východnímu zahradnímu křídlu je dnes přistavěna terasa (balkón) s přímým schodištěm se vstupem z druhé zahradní terasy, na této terase se rovněž nachází studna.

V letošním roce byla ukončena celková rekonstrukce a revitalizace zahrady. Zahrada byla obnovena vzhledem k nedostatku archivních materiálů a jejich rozporuplnosti v jednoduché kompozici, která zachovává tři terasy a to s křížovou dispozicí, obnoveným vodním prvkem na druhé terase a se středovou osou vázanou na schodiště druhé a třetí terasy a na vstup sala terreny.