Na zahradu se vstupuje po půlkruhovém schodišti s opěrnými zdmi po obou stranách ukončenými balustrádou s plastikami umístěnými na sloupcích. Jasně je patrný i nástup malým kamenným schodištěm s balustrádou na obou stranách na opěrných zdech druhé vyšší terasy, na mezisloupcích jsou umístěny vázy s maskaróny. Balustráda i sloupky ukončující obě schodiště jsou opatřeny vázami. Na západní ohradní vysoké zdi je patrné členění pilastry v omítce a na první římse zdi jsou umístěny opět vázy s maskaróny, vázy jsou umístěny i v záhonech na druhé terase. Na horní (druhé) terase je rovněž umístěna plastika pozdějšího původu pod jírovcem u vysoké opěrné zdi. Tato terasa je ukončena směrem východním novodobým malým přímým schodištěm v nízké opěrné zídce z lomového kamene se vstupem na třetí terasu, která však nebyla součástí úprav. Opěrné zdi směrem západním a severním jsou omítané, zakončené korunou z pálených tašek a prejzů.

Před rekonstrukcí byla původní barokní kompozice zahrady částečně setřená pozdějšími úpravami, ale díky dochovaným stavebním a uměleckým prvkům byla stále jasně čitelná. Stav zahrady byl průměrný, stavební prvky vykazovaly jistou míru poškození, vyplývající zejména ze zanedbání údržby.

V letošním roce byla ukončena celková rekonstrukce a revitalizace zahrady. Určujícím prvkem pro rekonstrukci byly dochované stavební a dekorativní prvky z doby baroka a zahrada je obnovena v jednoduché úpravě barokního stylu.