Rok Celková výše uhrazených pokut
2006 933 000  Kč
2007 2 494 000 Kč
2008 2 174 400 Kč
2009 3 834 127 Kč
2010 3 406 660 Kč
2011 5 713 985 Kč
2012 3 739 074 Kč