POZOR!! UZÁVĚRKA 3. KOLA PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O GRANT JE 29. BŘEZNA 2018


Usnesením Rady HMP č. 2312 ze dne 19. 9. 2017 byly vyhlášeny granty hl. m. Prahy k výročí 100 let vzniku samostatného československého státu a 25 let České republiky na rok 2018.

S vyhlášením grantů byly schváleny:

  • Zásady pro poskytování neinvestičních účelových grantů hl.m. Prahy k výročí 100 let vzniku samostatného československého státu a 25 let České republiky v roce 2018
  • vzorová Žádost o poskytnutí neinvestičního účelového grantu hl.m. Prahy na akci k výročí 100 let vzniku samostatného československého státu (1918-2018) a 25 let České republiky v roce 2018
  • Časový harmonogram grantového řízení k výročí 100 let vzniku samostatného československého státu a 25 let České republiky a grantového programu k tomuto výročí

Žádost o grant lze podat pouze na předepsaném formuláři platném pro rok 2018 společně se všemi požadovanými doklady, které tvoří nedílnou součást žádosti o grant.

Žádost o grant se podává v elektronické podobě (formát zfo, odesláním elektronicky pomocí tlačítka „Podat na Magistrát hl. m. Prahy") a identické tištěné podobě na podatelnu Magistrátu hl. m. Prahy (více v Zásadách pro poskytování grantů).

Návod pro použití elektronického formuláře naleznete také v Zásadách pro poskytování grantů v příloze č. 1 k Zásadám.

V PŘÍPADĚ POTÍŽÍ S ELEKTRONICKÝM FORMULÁŘEM ŽÁDOSTI O GRANT A DALŠÍMI DOTAZY VOLEJTE OPP MHMP: ING. JITKA KYSELÁKOVÁ, TEL. 236 00 2916, BC. KAREL KUČERA, TEL. 236 00 2036.

Za počátek lhůty pro podání žádosti o grant se má den následující po uplynutí 30 dnů od zveřejnění grantového programu na úřední desce HMP.