UZÁVĚRKA 5. KOLA PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O GRANT JE 5. ZÁŘÍ 2018

Z organizačních důvodů posunujeme termín podávání  žádostí do V. kola grantového programu hl. m. Prahy GRANTY HL. MĚSTA PRAHY K VÝROČÍ 100 LET VZNIKU SAMOSTATNÉHO ČESKOSLOVENSKÉHO STÁTU A 25 LET ČESKÉ REPUBLIKY NA ROK 2018  NA 5. 9. 2018

Zároveň upozorňujeme, že dle Zásad tohoto grantového programu, čl. III, bod 2, se jedná o mimořádné kolo grantového programu, ve kterém budou rozdělovány granty hl. m. Prahy pouze do výše 200 000,- Kč.


Schválené granty hl. m. Prahy k výročí 100 let vzniku samostatného československého státu a 25 let České republiky na rok 2018:

I. kolo

II. kolo

III. kolo

IV. kolo

  • usnesení Rady HMP č. 1902 ze dne 7. 8. 2018

Usnesením Rady HMP č. 2312 ze dne 19. 9. 2017 byly vyhlášeny granty hl. m. Prahy k výročí 100 let vzniku samostatného československého státu a 25 let České republiky na rok 2018.

S vyhlášením grantů byly schváleny:

  • Zásady pro poskytování neinvestičních účelových grantů hl. m. Prahy k výročí 100 let vzniku samostatného československého státu a 25 let České republiky v roce 2018
  • vzorová Žádost o poskytnutí neinvestičního účelového grantu hl. m. Prahy na akci k výročí 100 let vzniku samostatného československého státu (1918-2018) a 25 let České republiky v roce 2018
  • Časový harmonogram grantového řízení k výročí 100 let vzniku samostatného československého státu a 25 let České republiky a grantového programu k tomuto výročí

Žádost o grant lze podat pouze na předepsaném formuláři platném pro rok 2018 společně se všemi požadovanými doklady, které tvoří nedílnou součást žádosti o grant.

Žádost o grant se podává v elektronické podobě (formát zfo, odesláním elektronicky pomocí tlačítka „Podat na Magistrát hl. m. Prahy") a identické tištěné podobě na podatelnu Magistrátu hl. m. Prahy (více v Zásadách pro poskytování grantů).

Návod pro použití elektronického formuláře naleznete také v Zásadách pro poskytování grantů v příloze č. 1 k Zásadám.

V PŘÍPADĚ POTÍŽÍ S ELEKTRONICKÝM FORMULÁŘEM ŽÁDOSTI O GRANT A DALŠÍMI DOTAZY VOLEJTE OPP MHMP: ING. JITKA KYSELÁKOVÁ, TEL. 236 00 2916, BC. KAREL KUČERA, TEL. 236 00 2036.