Seznam členů Sboru expertů

tajemník Sboru expertů - Ing. Ivana Síbrtová

Člen sboru Funkce
Ing. arch. Martina Bártová členka
doc. Ing. arch. Michal Hexner, CSc. člen
Ing. arch. Petr Hlaváček předseda
JUDr. Tomáš Homola člen
Prof. akad. arch. Mikuláš Hulec člen
Mgr. Vojtěch Kašpar člen
Ing. arch. Jiří Klokočka člen
doc. Ing. arch. Radek Kolařík člen
Mgr. Karel Ksandr člen
Ing. Petr Macek, PhD. člen
Ing. arch. Ondřej Šefců člen
Dr. - Ing. Irene Wiese von Ofen čestná  členka