Mazanka

Adresa:

Davídkova ulice, par. č. 1493
Libeň
Praha 8

Vlastník:

Little Las Pegas, spol. s. r. o.

Popis objektu:

Věžový vodojem, postavený v letech 1903-1904 stavitelem Františkem Schlafferem  je významným dokladem vývoje pražského vodárenství. Jedná se o 42 m vysokou čtyřpodlažní vodní věž (kapacita nádrže byla 178 m3).  Z přízemního osmibokého jehlanu vyrůstá kužel, který nese válcovou báň se stanovou prohnutou střechou s vikýři a zakončenou věžičkou. Válcová báň je prolomena obdélníkovými okny. Historizující fasáda je typickým stavebním prvkem počátku 20. století. Vnější plášť stavby byl výrazně architektonizován, což se projevilo jednak architektonickým členěním průčelí a jednak detaily štukové výzdoby a řemeslnými prvky. Věž byla v 60. letech 20. století vyřazena z provozu a dlouhodobě neudržována. V roce 1988 byl objekt převeden na místní správu s tím, že bude využit pro jiné účely. To se však nedařilo a věž začala chátrat. Kulturní památkou se stala v roce 1991. Konečná naděje na záchranu stavby se nakonec našla u soukromého investora M. Sluky, který se rozhodl uvést ji do původního stavu a přestavět na atypické bydlení. V současné době je obnoven plášť objektu.

Úspěchy z hlediska památkové péče:

Při konverzi vodárenské věže na obytný objekt byla po snesení horní části střechy – věžičky -  provedena demontáž ocelové konstrukce nádrže a konstrukce vnějšího pláště. Nové tělo tamburu bylo provedeno ve stejném duchu jako původní konstrukce. Horní část střechy – věžička – byla opět vložena do předem připravené konstrukce.  Byl obnoven vnější plášť objektu (konstrukce: ocelové sloupky s moniérkou). Na fasádu byly vráceny původní zdobné prvky – šambrány, římsy, pilastry a ostatní. Veškeré práce byly prováděny dle závazného stanoviska MHMP OKP č. j. MHMP 24601/2006 ze dne 7.7. 2006.