Adresa:

Václavské náměstí 38, čp. 794/II

k.ú. Nové Město

Praha 1

 

Vlastníci:

Milan Milner

Markéta Milnerová

Tychonova 43/5

Praha 6

 

Popis objektu:

Objekt, který architektonicky souvisí se sousedním objektem č.p.795/II a s dalším objektem čp.626/II, je nemovitá kulturní památka 1 – 1819 a patří k nejvýznamnějším realizacím stavební firmy Matěj Blecha. Řadový nájemní dům ve stylu pozdní secese s prvky převzatými z kubistické architektury byl stavitelem Blechou postaven v letech 1913-15 za spolupráce Pražské společnosti pro stavby betonové a železobetonové.

 

Úspěchy z hlediska památkové péče:

Z hlediska památkové péče lze považovat za úspěch ponechání a repasování všech dobových výplňových prvků umístěných ve veřejném interiéru domu. Také v případě provedení nových prvků bylo přistoupeno k vytvoření materiálových a tvarových kopií prvků původních.